03-จักรโพ้ง -> จักรโพ้งอุตสาหกรรม (พ้ง) 5 เส้น

จักรโพ้งอุตสาหกรรม (พ้ง) 5 เส้น

0.00 ฿

รหัส : SR732-38 ค่าจัดส่ง ไม่คิดค่าจัดส่ง
จำนวน :
รายละเอียดสินค้า

Overlock Sewing Machine >> จักรโพ้งอุตสาหกรรม  >> SR732-38

จักรโพ้งอุตสาหกรรม (พ้ง) 5 เส้น 2-needle 5 (4)-thread Safety Stitch Machine

 

 

จักรพ้งอุตสาหกรรม SR732-38 จักรรุ่นนี้เหมาะสำหรับประเภทของงาน การเย็บผ้าทั่วไป
Stitch Sample
SR752-13   SR732-38   SR732-70  
           
SR752-13H   SR732-86   SR752-16S2  
           
SR752-17          
SR752-17 Applicable to over edging and over
locking for knitting. 
DCx27 9# 1 3 / 4 0.5-3.8 0.7-1.7 5.5 6000 470x350x480 33/35
SR752-13 Applicable to knitting,awimming
suits and moderate material.
DCx27 11# 2 4 2 4 0.5-3.8 0.7-1.7 5.5 6000 470x350x480 33/35
SR732-38 Applicable to shirts,trousers. DCx27 14# 2 5 3 4 0.5-3.8 0.7-1.7 5.5 6000 470x350x480 33/55
SR732-70 Suitable for the side seaming and shoulder
seaming on working wears and blouses
DCx27 14# 2 5 5 5 0.5-3.8 0.7-1.7 5.5 6000 470x350x480 33/35
SR752-13H Applicable to knitwear,thick materials. DCx27 11# 2 4 2 4 0.5-3.8 0.7-1.7 6 6000 470x350x480 33/35
SR732-86 Applicable to jeans,thick materials.  DCx27 14# 2 5 5 6 0.5-3.8 0.7-1.7 5.5 5500 470x350x480 33/35
SR752-16S2 Applicable to blouses, handkrchief
andetc.
DCx27 11# 1 3 / 1.5 0.5-3.8 0.7-1.7 5.5 6000 470x350x480 33/35

0